Moje služby

 

Rozbor písma za účelem:

  • Sebepoznání (osobnostní grafologický rozbor)
  • Pochopení druhých a jejich motivace
  • Zaměření se na vzájemné vztahy (partnerské, obchodní, týmové)
  • Volby studia a povolání
  • Personální analýzy (doplnění nástrojů při výběrových řízeních)    Psychologie písma (grafologie) je celistvou psychodiagnostickou metodou, která dokáže odhalit osobnost pisatele, jeho vlohy, nadání, schopnosti, talent, hodnotový systém atd.

    Odbornost je garantovaná úspěšným absolvováním vzdělávacího programu "Základy grafologie" s akreditací MŠMT.